CASE Barcelona

Language: EN / CT

Intel·ligència Artificial i Big Data aplicades al clavegueram de Barcelona a fi de generar informació sobre la personalitat dels barris

Innovacions clau

  1. Desplegar una xarxa de vigilancia d’estils de vida
  2. Generar informació dels habits d’estil de vida a partir de l’anàlisis química i microbiológica
  • Un sistema de gestió intel·ligent del sistema de clavegueram

Sectors

  • Planificadors urbans
  • Agències de salut pública
  • Ciutadans
  • Agències públiques del sector de l’aigua

Focus especial

SDGs: 3, 10, 11, 12

Protecció ambiental: Reducció de descàrregues d’aigües residuals no tractades a masses d’aigua, afavorint el compliment de la directive marc de l’aigua. Contribució a les iniciatives de la WHO per promoure hàbits saludables i aturar l’increment de la resistencia microbiana a antibòtics.

Creació de mercat: Sensors i solucions IoT per monitoritzar sistemes de col·lectors.

Difusió pública: Planificadors urbans, Agències de salut pública, Ciutadans, Agències públiques del sector de l’aigua

 

Antecedents: El “living lab” de Barcelona permetrà generar informació objectiva i immediata sobre la personalitat dels barris. Exemples de la informació que es generarà són els hàbits de gestió de residus a les llars, incloent-hi l’adequada gestió dels olis i dels greixos i de les tovalloletes humides, o els hàbits de consum de productes farmacèutics, com els antibiòtics. Aquesta informació s’obtindrà a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de cabals de les aigües residuals en el clavegueram i amb l’aplicació d’Intel·ligència Artificial i Big Data.

3 Wilkinson M. D. et al, "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship", Scientific Data 3(2016), doi:10.1038/sdata.2016.18.

4 "100 Resilient Cities." https://www.100resilientcities.org/. Accessed 3 Sep. 2018.

5 "Barcelona pel Clima|Ajuntament de ...." http://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima. Accessed 3 Sep. 2018.

  

Objectiu:

  • L’objectiu és generar informació objectiva, immediata i agregada a nivell de barri de l’estil de vida i dels hàbits diaris dels ciutadans.
  • Aquesta informació s’obté a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de cabals de les aigües residuals en el clavegueram i l’aplicació d’Intel·ligència Artificial i Big Data.
  • Aquesta informació serà clau en el futur immediat per dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de gestió de residus a les llars i d’hàbits de salut i fer un seguiment de la seva eficàcia.

 El “living lab” de Barcelona permetrà generar informació objectiva i immediata sobre la personalitat dels barris. Exemples de la informació que es generarà són els hàbits de gestió de residus a les llars, incloent-hi l’adequada gestió dels olis i dels greixos i de les tovalloletes humides, o els hàbits de consum de productes farmacèutics, com els antibiòtics. Aquesta informació s’obtindrà a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de cabals de les aigües residuals en el clavegueram i amb l’aplicació d’Intel·ligència Artificial i Big Data.

Aquesta aproximació pionera, batejada com a sociologia de les aigües residuals “sewage sociology”, serà clau en el futur immediat per dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de gestió de residus a les llars i d’hàbits de salut i fer un seguiment de la seva eficàcia. Per altra banda, els gestors del clavegueram tindran una eina per realitzar un manteniment preventiu que implicarà oferir un millor servei als ciutadans.  

 

Què es farà:
Dins el marc d’SCOREwater es realitzarà una prova de concepte, demostrant que la “sewage sociology” pot ajudar a caracteritzar la personalitat de 3 barris de Barcelona. Es desplegarà una xarxa de sensors, connectada a una plataforma FIWARE desenvolupada específicament per Barcelona que integrarà dades de cabals d’aigües residuals (BCASA), concentracions de diferents compostos químics i informació microbiològica (s::can iberia i ICRA). Es farà un recull de variables socio-econòmiques i de salut dels diferents barris de Barcelona (IERMB). S’implementaran algoritmes d’intel·ligència artificial (EURECAT) per transformar les dades recollides amb informació rellevant per gestionar els sistemes de col·lectors i per dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de salut i separació de residus a les llars. També es realitzaran enquestes en els barris estudiats per validar la metodologia (IERMB), i es realitzaran campanyes d’educació en escoles per informar de les conseqüències que tenen els mals hàbits a les llars. També es desenvoluparà un algoritme d’intel·ligència artificial (EURECAT) utilitzant dades de les queixes dels ciutadans (plataforma IRIS de l’ajuntament de Barcelona) i informació de les tasques de manteniment (plataforma SEWERNET de BCASA) que permeti anticipar-se a possibles problemes causats pel llançament d’olis i greixos i tovalloletes humides en col·lectors.

SCOREwater té un enfocament participatiu i social, on els ciutadans són els beneficiaris principals de la digitalització del sector de l’aigua. Es desenvoluparà una plataforma que permetrà posar en contacte proveïdors amb consumidors de dades per tal de desenvolupar nous productes i serveis de valor afegit per a la societat. La plataforma també es nodrirà de dades dels habitants mitjançant iniciatives de ciència ciutadana. La plataforma estarà dotada de mecanismes de seguretat, de privacitat i d’estandardització. Finalment, el projecte contempla activitats d’educació ambiental en escoles mitjançant un videojoc seriós i en museus mitjançant exposicions interactives.

 

Resultats esperats
L’estudi de cas de Barcelona generarà nous productes i/o serveis: i) Nova metodologia per generar informació d’hàbits de la població basat en l’anàlisis químic i microbiològic de les aigües residuals; ii) dotar sensors actuals d’ultraviolat-visible de la capacitat de mesurar la presència significativa d’olis i greixos en aigües residuals; iii) un servei innovador per dissenyar campanyes de sensibilització ambiental i de salut; iv) Un sistema de gestió intel·ligent del sistema de clavegueram. Un recull d’informació sobre el caràcter de tres barris de Barcelona.

 

Flyer Barcelona

Download

https://www.traditionrolex.com/35