SCOREwater zorgt voor veerkracht van Europese steden

2019-09-24 16:02:14

Leren van water!
Ondanks dat water de belangrijkste eerste levensbehoefte op aarde is, hebben wij er ook steeds meer last van. Mede door klimaatveranderingen en verstedelijking moeten wij steeds vaker rekening houden met overtollig water en watertekort. Hoe gaan wij daar nou slim mee om? Dat is ook de centrale vraag binnen het nieuwe Europese SCOREwater.

SCOREwater wordt in de periode van 2019-2023 uitgevoerd door 14 organisaties in Götenburg, Barcelona en Amersfoort. Bedrijven, organisaties en overheden werken samen aan uiteenlopende projecten om kennis te vergaren, data te verzamelen en vooral te innoveren. Zo wil SCOREwater zich inzetten om de veerkracht van steden tegen klimaatveranderingen te vergroten. SCOREwater wil innovatieve digitale services introduceren om gezondheidsinformatie te halen uit rioolwater en situaties van overvloedig regenwater en situaties van extreme droogte beter te beheersen of zelfs te voorkomen.

Drie grootschalige innovatieve waterprojecten in Amersfoort, Barcelona en Götenburg vormen de verbinding binnen het SCOREwater-project. Zo innoveert SCOREwater met een techniek om de ‘rioleringssociologie’ van leefstijlgewoonten van de stedelijke gemeenschap te bepalen op basis van waterkwaliteitsmetingen in het riool. We ontwikkelen nieuwe technieken voor waterkwantiteitsmonitoring en een adaptieve manier van regenwateropslag, -gebruik en -afvoer. We verbeteren de veerkracht tegen wateroverlast door monitoring in de openbare ruimte en hydrologische modellering gekoppeld aan nieuwe vormen van stedelijke inrichting. We identificeren nieuwe werkwijzen voor de ontwikkeling en het gebruik van digitale diensten voor steden en landelijke gebieden. Daarnaast zal SCOREwater zich inzetten voor publieke betrokkenheid bij het waterbeheer en de samenwerking opzoeken met burgerinitiatieven die de klimaatbestendigheid van de stad vergroten.

Eén digitaal waterdomein
De kennis en data die binnen de waterprojecten wordt verzameld, komt samen op een digitaal platform. Zo kunnen wij onderling optimaal leren en gebruik maken van elkaars kennis en uitkomsten. De ICT services en tools die SCOREwater ontwikkelt, worden via hetzelfde platform aan andere Europese steden beschikbaar gesteld. Bestaande technische platforms en services (bijvoorbeeld FIWARE, CKAN) worden uitgebreid naar het digitale waterdomein. Opkomende digitale technologieën zoals IoT, Artificial Intelligence en Big Data worden gebruikt om accurate real-time voorspellingen te maken over het water in de stedelijke omgeving.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in het SCOREwater project, de ontwikkeling die het project de komende 4 jaar doorgaat en de uitkomsten die het gaat voortbrengen? Blijf dan op de hoogte! Ga naar www.scorewater.eu en laat uw gegevens achter, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

 

HydroLogic News May 2019

https://www.hydrologic.nl/projecten/scorewater-zorgt-voor-veerkracht-van-europese-steden/

https://www.traditionrolex.com/35