Effectief waterbeheerproject in Amersfoort creëert kansen voor duurzame regionale economie

2019-10-14 10:31:38

Wateroverlast en watertekort zullen door klimaatveranderingen en verstedelijking steeds vaker voorkomen. Om dit in de toekomst beter onder controle te houden, doet de gemeente Amersfoort mee aan het vierjarige EU-project SCOREwater. Overheden en bedrijven onderzoeken samen oplossingen voor effectiever waterbeheer.

De klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden en dat kan in steden leiden tot hittestress, watertekort of overstromingen. Om dat in de toekomst te voorkomen, zullen steden verduurzaamd moeten worden door anders om te gaan met water en ruimte. Het EU-project SCOREwater onderzoekt wat daarvoor nodig is. Als enige stad in Nederland heeft de gemeente Amersfoort de eer aan dit Europese project deel te nemen. Naast Amersfoort doen ook Barcelona en Göteborg mee. De gemeente Amersfoort werkt bij dit initiatief samen met diverse bedrijven uit de regio Utrecht om kennis te vergaren, data te verzamelen en vooral te innoveren. Alles met als doel de veerkracht van steden tegen klimaatveranderingen te vergroten.

Klimaatbestendige stad

De gemeente Amersfoort richt zich bij het onderzoek op de herinrichting van het Stationsgebied en de wijk Schothorst. Niet alleen wil de gemeente meer groen in de stad, ook wil het de hittestress in deze gebouwde omgeving aanpakken en de wateroverlast tegengaan die in dit gebied ontstaat na zware regenval.

Vorig jaar september liep bij station Schothorst bijvoorbeeld een tunnel onder water met overlast als gevolg. Mede daarom wil de gemeente Amersfoort in het kader van SCOREwater de mogelijkheden onderzoeken van de effecten van infiltratie, waarbij overtollig regenwater beter wegstroomt of in buffers wordt vastgehouden. Ook de inzet van innovatieve digitale modellen om beter grip te krijgen op overvloedig regenwater en extreme droogte zullen worden getest. Met als doel in de toekomst deze situaties beter te kunnen beheersen of voorkomen. Zo kunnen waterbuffers een teveel aan water tijdelijk opslaan en infiltratiemogelijkheden in de openbare ruimte vergroot worden. Terwijl groene daken en gevels in de zomer juist water kunnen vasthouden, wat de hittestress van de omgeving tegengaat. In Barcelona gaat SCOREwater gezondheidsinformatie uit rioolwater halen en wanneer dit succesvol is wordt het ook in Amersfoort toegepast. De toegepaste technieken en de informatie die de onderzoeken opleveren, kunnen worden gebruikt om wijken klimaatbestendiger te maken, zowel in Amersfoort als elders in Nederland.

Economische kansen voor regio Utrecht

Participatie aan het SCOREwater-project biedt tevens kansen voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden om samen te werken en de regionale economie te stimuleren. Vanuit dat oogpunt is ook de Economic Board Utrecht aangehaakt. Met als doel economische initiatieven op elkaar af te stemmen. Zodat het wiel niet telkens opnieuw wordt uitgevonden, dubbel werk wordt voorkomen en nodeloos hoge kosten per gemeente worden bespaard. Zo blijft SCOREwater niet ‘slechts’ een project, maar wordt het een businesscase in de regio Utrecht.

 

EBU Economic Board Utrecht News 10-10-19

https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/effectief-waterbeheerproject-in-amersfoort-creeert-kansen-voor-duurzame-regionale-economie

https://www.traditionrolex.com/35