Amersfoort: Klimaatadaptief met behulp van slimme technologie

2021-09-28 14:07:24

Foto: atilla bingol, Unsplash
 

Wij staan komende donderdagmiddag (30 september 2021) op het online Verbindingsfestival met een sessie van 40 minuten. Erbij zijn is gratis, maar vereist wel registratie op de evenementwebsite.

Aanmelden kan hier: https://verbindingsfestival.online/
Tijdstip sessie: 13.20-14:00
Sessie is gratis bij te wonen

 

De sprekers van deze sessie zijn allemaal betrokken bij de Amersfoort pilot van het SCOREwater project. En het podium zal worden gedeeld door Huug Meijer (gemeente Amersfoort), Anne Vrouwe (gemeente Amersfoort) en Sam de Roover (Hydrologic), met als moderator Pieter de Jong (Future City).

 

De drie focusgebieden van Amersfoort

Het begon voor Meijer en zijn collega’s met de uitdaging om vanuit de verschillende opgaven te bepalen hoe technologie een bijdrage kan leveren. In Amersfoort wordt onder meer gekeken naar bodemvocht. “Het gaat daarbij om het vocht dat in het bovenste stuk onder de grond zit. Dat zegt iets over de relatie tussen hitte,  droogte en groen. In agrarische gebieden wordt bodemvocht al langer onderzocht, in de stedelijke omgeving nog niet zo veel.”

Naast bodemvocht wordt ook gekeken naar extreme neerslag en de gevolgen daarvan. In hoeverre helpt data bij iets wat je met het blote oog duidelijk kunt waarnemen? “We proberen bergingscapaciteit en neerslagverwachtingen te vertalen naar voorspelmodellen. Zodat we al voordat neerslag valt maatregelen kunnen treffen om schade of overlast te beperken. Ook gebruiken we modellen die verder vooruit kunnen kijken. Met name voor ingrepen die we doen in de openbare ruimte is dat van belang, omdat je die doet voor de langere termijn.”

De data die de gemeente gebruikt genereert ze deels zelf. Een belangrijk deel komt van bewoners, via  deelnemers van Meet je Stad. Een initiatief voor burgerwetenschap dat in 2015 vanuit bewoners is opgestart. “Naast de data die we samen met hen verzamelen is het heel belangrijk om het perspectief van inwoners te krijgen”, vertelt Meijer. “Bovendien zijn de data van Meet je Stad een van de bronnen die worden geraadpleegd bij de inrichting van de openbare ruimte.”

Focus op de toekomst

De komende jaren, het project loopt nog tot mei 2023, staan in het teken van drie doelen. Ten eerste het  analyseren van de bodemvochtdata, en het vertalen daarvan naar toepassing in beleid en maatregelen om hitte en droogte tegen te gaan. Ten tweede worden samen met Meet je Stad bodemvochtsensoren ontwikkeld én geplaatst. Het eerder genoemde voorspelmodel is het derde speerpunt. “Het model werkt op dit moment voor één wijk. We werken aan de ontwikkeling voor andere delen van de stad.”

____

Nb. Tekst deels overgenomen van: https://verbindingsfestival.online/nieuws/20210916-amersfoort-klimaatadaptief-met-behulp-van-slimme-technologie
https://www.traditionrolex.com/35